mariette@jonkerunlimited.nl

  eve@ecbedrijfscom.nljonkerunlimited.nl


  06 - 270 65 863 of 06 - 481 56 148  

Bent u een sociale onderneming?

Heeft u behoefte aan professioneel advies?


Heeft u vragen over marketing, communicatie, fondsenwerving of ondernemen?

Contact

Midden Nederland
T    06 - 270 65 863 (Mariëtte)

T    06 - 481 56 148 (Elize)

E    mariette@jonkerunlimited.nl

E    eve@ecbedrijfscom.nl